سیستم گازیfm200

اطفاء حریق سیستم گازی FM200

گاز FM200 یا HFC227ea یا HEPTAFLUOR PROPAN از خانواده clean agent ها یا گاز­های بی اثر می­‌باشد که بر اساس استاندارد  msds گازها اثرات تخریب محیطی کم بدون اثر روی تجهیزات الکترونیکی در کلاس C حریق و با قابلیت خاموش کنندگی بالا می­‌باشد. مکانیزم اثر این گاز به صورتی است که در سناریوی حریق عامل اصلی گسترش حریق ترکیب مولکول­‌های آتش با اکسیژن برای توسعه می­‌باشند. سیستم اطفاء گاز  FM200 به جای کاهش سطح اکسیژن محیط روی مولکول­‌هایی که میل ترکیبی بالایی با اکسیژن داشته اثر می‌­کند و جلوی ترکیب آن با اکسیژن محیط و گسترش حریق را می­‌گیرند یعنی در اصل سطح اکسیژن محیط کاهش نیافته انسان به تنفس خود ادامه داده ولی در آن محیط که گاز تخلیه شده دیگر حتی کبریت هم روشن نمی­‌شود یا حریق به حیات خود نمی‌­تواند ادامه دهد. در نتیجه آتش خاموش می­‌شود. مقدار گاز FM200 از نظر زیست محیطی نسبت به گاز هالون کمتر در جو لایه ازون باقی مانده و خود به خود خارج می­‌شود. بر اساس استاندارد و غلظت محیط و مولفه‌های مختلف در دیتا سنترها غلظت یا concentration  این نوع گاز عددی بین ۷ تا ۹ بر اساس دمای کاری در نظر گرفته می‌­شود و بر اساس ارتفاع از سطح دریا در شهر محل قرار گیری اتاق سرور متغیر می‌­باشد. هر چه ارتفاع از سطح دریا کمتر باشد بر اساس فشار هوا گاز بیشتری مورد نیاز است. که در صورت محاسبه اشتباه یا حریق خاموش نمی‌­شود یا برای انسان هنگامی که بیش از حجم اتاق را گاز پر کند مشکلات تنفسی و سر گیجه ایجاد می­‌کند.

ویژگی‌های سیستم گاز :FM200

 • بی خطر بودن برای انسان و حیوان
 • یک جایگزین زیست محیطی برای ۱۳۰۱ Halon با ODP صفر است
 • نارسانا است و خاصیت خورندگی ندارد
 • دارای تاییدیه­‌های UL و FM می­‌باشد
 • گازی تمیز و پاک که پس از عمل اطفاء اثر آلودگی و باقی ماندن مواد اطفاء در محل مورد نظر، از خود به جای نمی­‌گذارد.
 •  نارسانای الکتریکی است که برای انسان مضر نمی‌باشد. گاز FM200 با ورود به زنجیره ماده سوختنی و اکسیژن محیط باعث خاموش شدن شعله­‌های آتش شده و پس از عملیات اطفاء معمولا دارای پسماندی نمی‌باشد. که این مهم ضمن به حداقل رساندن آسیب‌­های احتمالی حاصل از عملیات اطفاء حریق، باعث کاهش زمان تعطیلی محل حریق پس از عملیات اطفاء خواهد شد. از همین رو سیستم اطفاء حریق گاز FM200 یکی از خاموش کننده‌­های مورد تایید سازمان­‌های جهانی همچون NFPA ،EPA و … می‌­باشد و استفاده از سیستم گازی FM200 در بیش از هفتاد کشور جهان و بیش از صدها هزار پایگاه مختلف رایج و مرسوم گشته است. مکانیسم و نحوه عملکرد اصل گاز FM200 برای مهار آتش از طریق تجزیه ساختاری ناشی از حرارت و در نتیجه جذب گاز HFC227ea با برند تجاری سیستم گازی FM200 یک گاز اطفاء حریق غیر سمی، بدون رنگ، سازگار با محیط زیست می‌باشد.

مزایا و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرز ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﮔﺎزی FM200 :

 • سریع وﻣﻮﺛﺮ
 • عدم ﮐﺎهش ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن
 • عامل گاز ﭘﺎک ﺑﺪون ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه (No Residue)
 • پتانسیل تخریب لایه ازون =۰ (ODP=0)
 • پتانسیل گرم ﮐﺮدن ﺟﻮ در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ (GWP= 0)
 • بازه زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺣﻀﻮر در ﺟﻮ
 • عدم هدایت اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ
 • اﻳﻤﻦ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﻀﺎھﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻀﻮراﻧﺴﺎن در آن‌ها زﻳﺎد اﺳﺖ
 • سطح اﻧﺒﺎرش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ
 • رﻧﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از سیلندرها، نازل­‌ها و فعال‌­کنندها را در ﺑﺮ ﻣﯽ­ﮔﯿﺮد
 • نسبت قدرت اﻃﻔﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻋﺎﻣﻞ اﻃﻔﺎء ﺑﺎﻻ